ارتباط با ما


محل برگزاری مسابقات :‌

اصفهان – خیابان دانشگاه - دانشگاه اصفهان

جهت ارتباط با کمیته برگزاری می توانید با barmanrobo@ در تلگرام در ارتباط باشید.