مسیریاب آزاد


لیگ ربات های مسیریاب یا تعقیب خط یکی از پرطرفدارترین لیگ های مسابقات رباتیک در جهان و ایران می باشد. در این لیگ دانش آموزان و دانشجویان به طراحی و ساخت ربات هایی می پردازند که به صورت هوشمند به دنیال مسیری که با رنگ مشکی در زمینه سفید یا بالعکس مشخص شده است می رود. در مسیر ربات ها می تواند موانعی وجود داشته باشد


محدودیت سنی
1300/1/1
محدودیت اعضا
4
هزینه هر تیم
ريال1,900,000
هزینه هر عضو
ريال400,000

نتایج

مرحله نهایی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
Espad

زمین اصلی

1397/06/15 10:00 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
P.G.L.F.R.2

زمین اصلی

1397/06/15 10:10 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
chrysler4

زمین اصلی

1397/06/15 10:20 ق.ظ

62 0 40 0 0 0 100
شرکت معدنی زرکوه

زمین اصلی

1397/06/15 10:30 ق.ظ

20 0 0 0 0 0 100
دبیرستان شیخ انصاری

زمین اصلی

1397/06/15 10:40 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
I.G.R.T

زمین اصلی

1397/06/15 10:50 ق.ظ

40 0 40 0 0 0 100
Speedi 1

زمین اصلی

1397/06/15 11:00 ق.ظ

20 0 20 0 20 0 100
RHK1

زمین اصلی

1397/06/15 11:10 ق.ظ

20 0 20 0 20 0 100
Elite

زمین اصلی

1397/06/15 11:20 ق.ظ

20 0 40 0 40 0 100
RHK2

زمین اصلی

1397/06/15 11:30 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 100
RK-Robot1

زمین اصلی

1397/06/15 11:40 ق.ظ

40 0 40 0 40 0 100
آموزشگاه رباتیک حمید (مبارکه)

زمین اصلی

1397/06/15 11:50 ق.ظ

40 0 40 0 40 0 100
RK-Robot2

زمین اصلی

1397/06/15 12:00 ب.ظ

65 0 60 0 40 0 100
chrysler3

زمین اصلی

1397/06/15 12:10 ب.ظ

40 0 0 0 0 0 100
Black beard

زمین اصلی

1397/06/15 12:20 ب.ظ

20 0 20 0 0 0 100
milad noor3

زمین اصلی

1397/06/15 12:30 ب.ظ

100 42/72 20 0 60 0 100
chrysler2

زمین اصلی

1397/06/15 12:40 ب.ظ

70 0 60 0 40 0 100
chrysler1

زمین اصلی

1397/06/15 12:50 ب.ظ

67 0 60 0 60 0 100
miladnoor2

زمین اصلی

1397/06/15 01:00 ب.ظ

100 36/88 40 0 40 0 100
milad noor1

زمین اصلی

1397/06/15 01:10 ب.ظ

100 38/91 100 45/62 40 0 100
Homooro

زمین اصلی

1397/06/15 01:20 ب.ظ

40 0 40 0 40 0 100
milad noor4

زمین اصلی

1397/06/15 01:30 ب.ظ

100 29/63 100 44 40 0 100
مرحله مقدماتی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
chrysler3

زمین اصلی

1397/06/14 11:00 ق.ظ

100 67/8 0 0 0 0 100
Espad

زمین اصلی

1397/06/14 11:15 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
miladnoor2

زمین اصلی

1397/06/14 11:30 ق.ظ

100 42/19 0 0 100 43/44 100
RK-Robot1

زمین اصلی

1397/06/14 11:45 ق.ظ

0 0 0 0 100 82/69 100
P.G.L.F.R.2

زمین اصلی

1397/06/14 12:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
chrysler4

زمین اصلی

1397/06/14 12:15 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 100
Black beard

زمین اصلی

1397/06/14 12:30 ب.ظ

0 0 0 0 100 56/03 100
دبیرستان شیخ انصاری

زمین اصلی

1397/06/14 12:45 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 100
شرکت معدنی زرکوه

زمین اصلی

1397/06/14 02:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 100
RK-Robot2

زمین اصلی

1397/06/14 02:10 ب.ظ

0 0 0 0 100 73/25 100
I.G.R.T

زمین اصلی

1397/06/14 02:20 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 100
RHK2

زمین اصلی

1397/06/14 02:30 ب.ظ

0 0 0 0 100 84/78 100
Homooro

زمین اصلی

1397/06/14 02:40 ب.ظ

0 0 100 41/15 0 0 100
milad noor4

زمین اصلی

1397/06/14 02:50 ب.ظ

100 38/22 0 0 100 36/07 100
milad noor1

زمین اصلی

1397/06/14 03:00 ب.ظ

0 0 100 42/03 0 0 100
chrysler1

زمین اصلی

1397/06/14 03:10 ب.ظ

100 45/44 0 0 0 0 100
chrysler2

زمین اصلی

1397/06/14 03:20 ب.ظ

0 0 100 49/29 0 0 100
Speedi 1

زمین اصلی

1397/06/14 03:30 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 100
RHK1

زمین اصلی

1397/06/14 03:40 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 100
آموزشگاه رباتیک حمید (مبارکه)

زمین اصلی

1397/06/14 03:50 ب.ظ

100 79/37 0 0 0 0 100
milad noor3

زمین اصلی

1397/06/14 04:00 ب.ظ

0 0 0 0 100 54 100
Elite

زمین اصلی

1397/06/14 04:10 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0

قوانین


عنوان توضیحات تاریخ بروزرسانی
قوانین نهایی 1397/5/30

تیم های پذیرفته شده


ردیف نام وابستگی تعداد اعضا شهر استان
1 Black beard ازاد 1 اصفهان اصفهان
2 chrysler1 آزاد 2 تهران تهران
3 chrysler2 آزاد 1 تهران تهران
4 chrysler3 ازاد 2 تهران تهران
5 chrysler4 آزاد 1 تهران تهران
6 Elite پژوهش سرای دانش آموزی صائب 1 اصفهان اصفهان
7 Espad پژوهشسرای شهید شهریاری 4 اصفهان اصفهان
8 Homooro آزاد 2 اصفهان اصفهان
9 I.G.R.T آزاد 2 اصفهان اصفهان
10 milad noor1 شركت فني مهندسي بارمان گلستان 1 گرگان گلستان
11 milad noor3 شركت فني مهندسي بارمان گلستان 1 گرگان گلستان
12 milad noor4 شركت فني مهندسي بارمان گلستان 2 گرگان گلستان
13 miladnoor2 شركت فني مهندسي بارمان گلستان 1 گرگان گلستان
14 P.G.L.F.R.2 آزاد 1 بوشهر بوشهر
15 RHK1 خانه رباتیک کاشان 1 كاشان اصفهان
16 RHK2 خانه رباتیک کاشان 1 كاشان اصفهان
17 RK-Robot1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط‌کریم 3 تهران تهران
18 RK-Robot2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط‌کریم 3 تهران تهران
19 Speedi 1 .. 2 اصفهان اصفهان
20 آموزشگاه رباتیک حمید (مبارکه) آموزشگاه رباتیک حمید 1 مباركه اصفهان
21 دبیرستان شیخ انصاری دبیرستان شیخ انصاری 2 اصفهان اصفهان
22 شرکت معدنی زرکوه صنایع رباتیک استان کردستان 2 قروه كردستان