جنگجو متوسطه دانش آموزی


مسابقه جنگجو در دو نیمه ۲.۵ دقیقه ای برگزار می گردد. در این مسابقه، ربات می بایست ربات حریف را در زمان مشخص از زمین مسابقه به بیرون براند یا از کار بیندازد. مسابقات در مرحله اول به صورت گروهی آغاز شده و پس از آن به صورت حذفی ادامه پیدا خواهد کرد


محدودیت سنی
1379/6/31
محدودیت اعضا
4
هزینه هر تیم
ريال700,000
هزینه هر عضو
ريال300,000

نتایج

مرحله مقدماتی - گروه H
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 افق 3 10 3 1 0
2 soro 8 2 2 0
3 شرکت معدنی زرکوه 6 2 0 2
4 ابوالفضل 4 1 1 2
5 DEDMETAL 0 0 0 4

بازی ها


DEDMETAL

0 - 2

شرکت معدنی زرکوه


افق 3

2 - 0

ابوالفضل


DEDMETAL

0 - 2

افق 3


ابوالفضل

1 - 1

soro


DEDMETAL

0 - 2

ابوالفضل


شرکت معدنی زرکوه

1 - 2

soro


DEDMETAL

0 - 2

soro


شرکت معدنی زرکوه

1 - 2

افق 3


افق 3

1 - 1

soro


شرکت معدنی زرکوه

2 - 1

ابوالفضل


مرحله مقدماتی - گروه G
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 صلیب 12 4 0 1
2 افق 2 10 3 1 1
3 افق 5 9 3 0 2
4 fighter 7 2 1 2
5 هرکول 6 2 0 3
6 سناتور 0 0 0 5

بازی ها


افق 2

2 - 0

صلیب


هرکول

2 - 0

سناتور


افق 5

2 - 0

fighter


افق 2

0 - 2

هرکول


سناتور

0 - 2

افق 5


صلیب

2 - 0

fighter


افق 2

2 - 0

سناتور


هرکول

1 - 2

fighter


صلیب

2 - 0

افق 5


افق 2

2 - 0

افق 5


صلیب

2 - 0

هرکول


سناتور

0 - 2

fighter


هرکول

1 - 2

افق 5


صلیب

2 - 0

سناتور


افق 2

1 - 1

fighter


مرحله مقدماتی - گروه F
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 افق 1 13 4 1 0
2 رادیو اکتیو 11 3 2 0
3 افق 6 10 3 1 1
4 آراد قروه2 6 2 0 3
5 امیرعلی غفاری 1 0 1 4
6 رایان 1 0 1 4

بازی ها


افق 1

1 - 1

رادیو اکتیو


امیرعلی غفاری

0 - 2

افق 6


آراد قروه2

2 - 0

رایان


افق 1

2 - 0

امیرعلی غفاری


افق 6

1 - 0

آراد قروه2


رادیو اکتیو

1 - 0

رایان


افق 1

1 - 0

افق 6


رادیو اکتیو

1 - 0

آراد قروه2


امیرعلی غفاری

0 - 0

رایان


افق 1

2 - 0

آراد قروه2


رادیو اکتیو

1 - 0

امیرعلی غفاری


افق 6

1 - 0

رایان


امیرعلی غفاری

0 - 0

آراد قروه2


رادیو اکتیو

0 - 0

افق 6


افق 1

1 - 0

رایان


مرحله مقدماتی - گروه E
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 گلادیاتورm_i_s 13 4 1 0
2 افق 7 9 3 0 2
3 ساری گونی 9 3 0 2
4 تایگر 7 2 1 2
5 سلطان روبو یک 6 2 0 3
6 کولاک 0 0 0 5

بازی ها


تایگر

1 - 1

گلادیاتورm_i_s


سلطان روبو یک

0 - 2

افق 7


ساری گونی

2 - 0

کولاک


تایگر

2 - 0

سلطان روبو یک


افق 7

1 - 1

ساری گونی


گلادیاتورm_i_s

1 - 0

کولاک


تایگر

0 - 1

افق 7


گلادیاتورm_i_s

2 - 0

ساری گونی


سلطان روبو یک

1 - 0

کولاک


تایگر

0 - 1

ساری گونی


گلادیاتورm_i_s

1 - 0

سلطان روبو یک


افق 7

1 - 0

کولاک


سلطان روبو یک

2 - 0

ساری گونی


گلادیاتورm_i_s

2 - 0

افق 7


تایگر

1 - 0

کولاک


مرحله مقدماتی - گروه D
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 استانداری کردستان 11 3 2 0
2 فرمانداری قروه 9 2 3 0
3 بهرو سیکلت 9 2 3 0
4 افق 4 5 1 2 2
5 تیغ مرگ 4 1 1 3
6 نابودگر2018 1 0 1 4

بازی ها


فرمانداری قروه

1 - 0

تیغ مرگ


بهرو سیکلت

1 - 1

نابودگر2018


افق 4

0 - 2

استانداری کردستان


فرمانداری قروه

1 - 1

بهرو سیکلت


تیغ مرگ

0 - 2

استانداری کردستان


نابودگر2018

0 - 2

افق 4


فرمانداری قروه

2 - 0

نابودگر2018


تیغ مرگ

1 - 1

افق 4


بهرو سیکلت

1 - 1

استانداری کردستان


فرمانداری قروه

1 - 1

افق 4


تیغ مرگ

0 - 2

بهرو سیکلت


نابودگر2018

0 - 2

استانداری کردستان


بهرو سیکلت

2 - 1

افق 4


تیغ مرگ

2 - 0

نابودگر2018


فرمانداری قروه

1 - 1

استانداری کردستان


مرحله مقدماتی - گروه C
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 ورزش و جوانان کردستان 15 5 0 0
2 ربوکاکتوس_2 12 4 0 1
3 زلزال تویسرکان 9 3 0 2
4 پارسیان 3 1 0 4
5 آراد قروه 3 1 0 4
6 0084 3 1 0 4

بازی ها


زلزال تویسرکان

2 - 0

پارسیان


ورزش و جوانان کردستان

2 - 0

ربوکاکتوس_2


آراد قروه

2 - 0

0084


زلزال تویسرکان

0 - 1

ورزش و جوانان کردستان


پارسیان

0 - 2

0084


زلزال تویسرکان

0 - 2

ربوکاکتوس_2


پارسیان

2 - 1

آراد قروه


ورزش و جوانان کردستان

2 - 0

0084


زلزال تویسرکان

2 - 0

آراد قروه


ربوکاکتوس_2

2 - 0

آراد قروه


پارسیان

0 - 2

ورزش و جوانان کردستان


ربوکاکتوس_2

2 - 0

0084


ورزش و جوانان کردستان

2 - 0

آراد قروه


پارسیان

0 - 2

ربوکاکتوس_2


زلزال تویسرکان

2 - 0

0084


مرحله مقدماتی - گروه B
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 عقاب 13 4 1 0
2 ROBOWORLD1 12 4 0 1
3 امان الهی 7 2 1 2
4 terminator 5 1 2 2
5 ربوکاکتوس_1 4 1 1 3
6 شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی 1 0 1 4

بازی ها


امان الهی

1 - 1

شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی


terminator

1 - 1

ربوکاکتوس_1


امان الهی

1 - 0

terminator


ROBOWORLD1

0 - 2

عقاب


ربوکاکتوس_1

0 - 1

ROBOWORLD1


شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی

0 - 1

عقاب


امان الهی

2 - 0

ربوکاکتوس_1


شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی

0 - 1

ROBOWORLD1


terminator

1 - 1

عقاب


امان الهی

0 - 2

ROBOWORLD1


شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی

0 - 2

terminator


ربوکاکتوس_1

0 - 2

عقاب


terminator

0 - 2

ROBOWORLD1


شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی

0 - 2

ربوکاکتوس_1


امان الهی

0 - 2

عقاب


مرحله مقدماتی - گروه A
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 گل مولا علی علیه السام 10 3 1 1
2 صاعقه 9 3 0 2
3 زرکوه قروه 8 2 2 1
4 ربوزاگرس بختیاری 8 2 2 1
5 ذوالفقار 7 2 1 2
6 مگنوم 0 0 0 5

بازی ها


زرکوه قروه

0 - 1

گل مولا علی علیه السام


صاعقه

1 - 0

ذوالفقار


مگنوم

0 - 2

ربوزاگرس بختیاری


زرکوه قروه

2 - 0

صاعقه


ذوالفقار

2 - 0

مگنوم


گل مولا علی علیه السام

1 - 1

ربوزاگرس بختیاری


زرکوه قروه

1 - 1

ذوالفقار


گل مولا علی علیه السام

2 - 0

مگنوم


صاعقه

2 - 0

ربوزاگرس بختیاری


زرکوه قروه

2 - 0

مگنوم


ذوالفقار

0 - 2

ربوزاگرس بختیاری


صاعقه

2 - 0

مگنوم


گل مولا علی علیه السام

0 - 1

ذوالفقار


گل مولا علی علیه السام

1 - 0

صاعقه


زرکوه قروه

1 - 1

ربوزاگرس بختیاریقوانین


عنوان توضیحات تاریخ بروزرسانی
قوانین نهایی لیگ جنگجو متوسطه بخش دانش آموزی 1397/6/1

تیم های پذیرفته شده


ردیف نام وابستگی تعداد اعضا شهر استان
1 پارسیان اینترنت 1 اصفهان اصفهان
2 0084 کانون بسیج جوانان 1 اراك مركزي
3 DEDMETAL ازاد 1 مشهد خراسان رضوي
4 fighter انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
5 ROBOWORLD1 کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
6 soro انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
7 terminator انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
8 ابوالفضل راهنمایی شهید کبیری 1 گلدشت اصفهان
9 استانداری کردستان صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
10 افق 1 آموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
11 افق 2 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
12 افق 3 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
13 افق 4 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
14 افق 5 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
15 افق 6 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
16 افق 7 اموزشگاه رباتیک افق 2 برازجان بوشهر
17 امان الهی صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
18 امیرعلی غفاری موسسه آموزشی 1 شيراز فارس
19 آراد قروه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
20 آراد قروه2 صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
21 بهرو سیکلت صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
22 تایگر کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
23 تیغ مرگ کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
24 ذوالفقار پژوهشسرا جابربن حیان 1 اصفهان اصفهان
25 رادیو اکتیو انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
26 رایان کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
27 ربوزاگرس بختیاری رباتیک مسجدسلیمان 1 مسجدسليمان خوزستان
28 ربوکاکتوس_1 سرپرست 2 آمل مازندران
29 ربوکاکتوس_2 شرکت رباتیک کاکتوس 4 آمل مازندران
30 زرکوه قروه صنایع رباتیک استان کردستان 2 قروه كردستان
31 زلزال تویسرکان انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
32 ساری گونی صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
33 سلطان روبو یک ولی 1 رضوانشهر گيلان
34 سناتور انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
35 شرکت معدنی زرکوه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
36 شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی خانه رباتیک کاشان 1 كاشان اصفهان
37 صاعقه انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 2 تويسركان همدان
38 صلیب کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
39 عقاب انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
40 فرمانداری قروه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
41 کولاک کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
42 گل مولا علی علیه السام کانون رباتیک خمینی شهر 1 نجف آباد اصفهان
43 گلادیاتورm_i_s پژوهش سرای علیمردان خان بختیاری 1 مسجدسليمان خوزستان
44 مگنوم کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
45 نابودگر2018 انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 2 تويسركان همدان
46 ورزش و جوانان کردستان صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
47 هرکول انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان