جنگجو ابتدایی دانش آموزی


مسابقه جنگجو در دو نیمه ۲.۵ دقیقه ای برگزار می گردد. در این مسابقه، ربات می بایست ربات حریف را در زمان مشخص از زمین مسابقه به بیرون براند یا از کار بیندازد. مسابقات در مرحله اول به صورت گروهی آغاز شده و پس از آن به صورت حذفی ادامه پیدا خواهد کرد


محدودیت سنی
1385/6/31
محدودیت اعضا
4
هزینه هر تیم
ريال700,000
هزینه هر عضو
ريال300,000

نتایج

مرحله مقدماتی - گروه P
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 بایمکس 6 2 0 0
2 اندیشه ی نو 3 1 0 1
3 مدرسه رباتیک 3 0 0 0 2

بازی ها


مدرسه رباتیک 3

0 - 2

بایمکس


مدرسه رباتیک 3

0 - 2

اندیشه ی نو


بایمکس

2 - 1

اندیشه ی نو


مرحله مقدماتی - گروه O
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 تسلا استار 4 1 1 0
2 پارسا 4 1 1 0
3 آموزشگاه حمید3 0 0 0 2

بازی ها


تسلا استار

2 - 0

آموزشگاه حمید3


تسلا استار

1 - 1

پارسا


آموزشگاه حمید3

0 - 2

پارسا


مرحله مقدماتی - گروه N
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 آتاربات 6 2 0 0
2 قهرمانان درود 3 1 0 1
3 اریایی 0 0 0 2

بازی ها


آتاربات

2 - 0

اریایی


آتاربات

2 - 0

قهرمانان درود


اریایی

0 - 2

قهرمانان درود


مرحله مقدماتی - گروه M
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 عقاب تیز 6 2 0 0
2 ربوتارازبختیاری 3 1 0 1
3 بنیامین 0 0 0 2

بازی ها


بنیامین

0 - 2

عقاب تیز


ربوتارازبختیاری

0 - 2

عقاب تیز


بنیامین

0 - 2

ربوتارازبختیاری


مرحله مقدماتی - گروه L
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 شاهین زرکوه 9 3 0 0
2 هوگو 6 2 0 1
3 فرار از ربات 3 1 0 2
4 Danger 0 0 0 3

بازی ها


هوگو

0 - 3

شاهین زرکوه


هوگو

3 - 0

فرار از ربات


هوگو

3 - 0

Danger


شاهین زرکوه

3 - 0

فرار از ربات


شاهین زرکوه

3 - 0

Danger


فرار از ربات

3 - 0

Danger


مرحله مقدماتی - گروه K
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 هیرو 9 3 0 0
2 گل مولا علی علیه السلام 4 1 1 1
3 محمدامین 4 1 1 1
4 صاعقه دزفول 0 0 0 3

بازی ها


صاعقه دزفول

0 - 3

هیرو


صاعقه دزفول

0 - 3

گل مولا علی علیه السلام


صاعقه دزفول

0 - 3

محمدامین


هیرو

3 - 0

گل مولا علی علیه السلام


هیرو

3 - 0

محمدامین


گل مولا علی علیه السلام

1 - 1

محمدامین


مرحله مقدماتی - گروه J
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 کفش رادین 6 2 0 1
2 ESPAD 6 2 0 1
3 قهرمان کوچک عقیل 3 1 0 2
4 خشم عقاب 3 1 0 2

بازی ها


کفش رادین

0 - 3

قهرمان کوچک عقیل


کفش رادین

3 - 0

ESPAD


کفش رادین

3 - 0

خشم عقاب


قهرمان کوچک عقیل

0 - 3

ESPAD


قهرمان کوچک عقیل

0 - 3

خشم عقاب


ESPAD

3 - 0

خشم عقاب


مرحله مقدماتی - گروه I
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 خشم شب 9 3 0 0
2 روبو بارمان برنده 6 2 0 1
3 آريا ربات 3 1 0 2
4 صائب4 0 0 0 3

بازی ها


روبو بارمان برنده

0 - 3

خشم شب


روبو بارمان برنده

3 - 0

آريا ربات


روبو بارمان برنده

3 - 0

صائب4


خشم شب

3 - 0

آريا ربات


خشم شب

3 - 0

صائب4


آريا ربات

3 - 0

صائب4


مرحله مقدماتی - گروه H
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 سریع و خشن 9 3 0 0
2 مصاف 6 2 0 1
3 مدرسه رباتیک 2 1 0 1 2
4 صائب3 1 0 1 2

بازی ها


سریع و خشن

2 - 0

مدرسه رباتیک 2


سریع و خشن

2 - 0

مصاف


سریع و خشن

2 - 0

صائب3


مدرسه رباتیک 2

0 - 2

مصاف


مدرسه رباتیک 2

0 - 0

صائب3


مصاف

2 - 0

صائب3


مرحله مقدماتی - گروه G
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 افق 8 6 2 0 1
2 صائب 2 6 2 0 1
3 عقاب 6 2 0 1
4 یو من گاسون 0 0 0 3

بازی ها


یو من گاسون

0 - 2

افق 8


یو من گاسون

0 - 2

صائب 2


یو من گاسون

0 - 2

عقاب


افق 8

0 - 2

صائب 2


افق 8

2 - 0

عقاب


صائب 2

0 - 2

عقاب


مرحله مقدماتی - گروه F
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 توربو 9 3 0 0
2 روبو جت 4 1 1 1
3 آرادقروه 3 1 0 2
4 مدرسه رباتیک 1 1 0 1 2

بازی ها


آرادقروه

0 - 2

توربو


آرادقروه

2 - 0

مدرسه رباتیک 1


آرادقروه

0 - 2

روبو جت


توربو

2 - 0

مدرسه رباتیک 1


توربو

2 - 0

روبو جت


مدرسه رباتیک 1

1 - 1

روبو جت


مرحله مقدماتی - گروه E
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 شرکت معدنی زرکوه 5 1 2 0
2 یوز ایران 5 1 2 0
3 روبین 4 1 1 1
4 سيد اميرعباس سجادى 1 0 1 2

بازی ها


شرکت معدنی زرکوه

2 - 0

روبین


شرکت معدنی زرکوه

1 - 1

یوز ایران


شرکت معدنی زرکوه

1 - 1

سيد اميرعباس سجادى


روبین

1 - 1

یوز ایران


روبین

2 - 0

سيد اميرعباس سجادى


یوز ایران

2 - 0

سيد اميرعباس سجادى


مرحله مقدماتی - گروه D
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 spiderman 7 2 1 0
2 افق 9 7 2 1 0
3 بدر قروه 3 1 0 2
4 هومن 0 0 0 3

بازی ها


spiderman

0 - 0

بدر قروه


spiderman

2 - 0

هومن


spiderman

1 - 1

افق 9


بدر قروه

0 - 0

هومن


بدر قروه

0 - 3

افق 9


هومن

0 - 3

افق 9


مرحله مقدماتی - گروه C
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 شاهکار 7 2 1 0
2 tiger 5 1 2 0
3 توربو سیکس 3 1 0 2
4 F14 1 0 1 2

بازی ها


tiger

0 - 0

توربو سیکس


tiger

1 - 1

شاهکار


tiger

1 - 1

F14


توربو سیکس

0 - 0

شاهکار


توربو سیکس

3 - 0

F14


شاهکار

3 - 0

F14


مرحله مقدماتی - گروه B
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 رعد 7 2 1 0
2 آموزشگاه حمید 2 6 2 0 1
3 منوچهر شریفی 2 0 2 1
4 مردان خشن 1 0 1 2

بازی ها


آموزشگاه حمید 2

0 - 0

منوچهر شریفی


آموزشگاه حمید 2

0 - 2

رعد


آموزشگاه حمید 2

0 - 0

مردان خشن


منوچهر شریفی

1 - 1

رعد


منوچهر شریفی

1 - 1

مردان خشن


رعد

3 - 0

مردان خشن


مرحله مقدماتی - گروه A
ردیف نام امتیاز برنده مساوی بازنده
1 آموزشگاه رباتیک 4 7 2 1 0
2 شعرباف 6 2 0 1
3 آموزشگاه حمید 1 2 0 2 1
4 شیرشاه 1 0 1 2

بازی ها


شیرشاه

0 - 0

آموزشگاه رباتیک 4


شیرشاه

1 - 1

آموزشگاه حمید 1


شیرشاه

0 - 0

شعرباف


آموزشگاه رباتیک 4

1 - 1

آموزشگاه حمید 1


آموزشگاه رباتیک 4

3 - 0

شعرباف


آموزشگاه حمید 1

0 - 3

شعربافقوانین


عنوان توضیحات تاریخ بروزرسانی
قوانین نهایی لیگ جنگجو ابتدایی بخش دانش آموزی 1397/6/1

تیم های پذیرفته شده


ردیف نام وابستگی تعداد اعضا شهر استان
1 Danger آزاد 1 بابل مازندران
2 ESPAD پژوهشسرای شهید شهریاری 1 اصفهان اصفهان
3 F14 پندار 1 اصفهان اصفهان
4 spiderman انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
5 tiger نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
6 اریایی کانون رباتیک خمینی شهر 1 خميني شهر اصفهان
7 افق 8 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
8 افق 9 اموزشگاه رباتیک افق 1 برازجان بوشهر
9 اندیشه ی نو مرکز رباتیک تسلا 3 مباركه اصفهان
10 آتاربات پژوهش سرای فرهیختگان دزفول 1 دزفول خوزستان
11 آرادقروه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
12 آريا ربات فرهنگسرای درچه 1 اصفهان اصفهان
13 آموزشگاه حمید 1 آموزشگاه رباتیک حمید 3 مباركه اصفهان
14 آموزشگاه حمید 2 آموزشگاه رباتیک حمید 2 مباركه اصفهان
15 آموزشگاه حمید3 آموزشگاه رباتیک حمید 3 مباركه اصفهان
16 آموزشگاه رباتیک 4 آموزشگاه رباتیک حمید 2 مباركه اصفهان
17 بایمکس مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
18 بدر قروه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
19 بنیامین پژوهشسرا 1 زرين شهر اصفهان
20 پارسا پژوهشسرا 1 زرين شهر اصفهان
21 تسلا استار مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
22 توربو ازاد 1 اهواز خوزستان
23 توربو سیکس مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
24 خشم شب مرکز رباتیک تسلا 2 مباركه اصفهان
25 خشم عقاب مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
26 ربوتارازبختیاری رباتیک مسجدسلیمان 1 مسجدسليمان خوزستان
27 رعد مرکز رباتیک تسلا 2 مباركه اصفهان
28 روبو بارمان برنده کانون اهواز 1 اهواز خوزستان
29 روبو جت مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
30 روبین دانشگاه اصفهان 1 اصفهان اصفهان
31 سریع و خشن انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 2 تويسركان همدان
32 سيد اميرعباس سجادى مدرسه 1 اصفهان اصفهان
33 شاهکار مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
34 شاهین زرکوه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
35 شرکت معدنی زرکوه صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
36 شعرباف ازاد 1 اصفهان اصفهان
37 شیرشاه مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
38 صاعقه دزفول پژوهش سرای فرهیختگان دزفول 1 دزفول خوزستان
39 صائب 2 بارمان کاپ 1 اصفهان اصفهان
40 صائب3 پژوهشسرای دانش آموزی صائب 1 اصفهان اصفهان
41 صائب4 پژوهشسرای صائب 1 اصفهان اصفهان
42 عقاب مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
43 عقاب تیز مرکز رباتیک تسلا 1 مباركه اصفهان
44 فرار از ربات مربی 1 اصفهان اصفهان
45 قهرمان کوچک عقیل کانون اهواز 1 اهواز خوزستان
46 قهرمانان درود نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
47 کفش رادین صنایع رباتیک استان کردستان 1 قروه كردستان
48 گل مولا علی علیه السلام کانون رباتیک خمینی شهر 1 نجف آباد اصفهان
49 محمدامین دبستان علییه 1 اصفهان اصفهان
50 مدرسه رباتیک 1 دانشگاه اصفهان 1 اصفهان اصفهان
51 مدرسه رباتیک 2 دانشگاه اصفهان 1 اصفهان اصفهان
52 مدرسه رباتیک 3 دانشگاه اصفهان 1 اصفهان اصفهان
53 مردان خشن آزاد 1 اصفهان اصفهان
54 مصاف آزاد 1 اهواز خوزستان
55 منوچهر شریفی موسسه آموزشی 1 شيراز فارس
56 هوگو پژوهش سرای فرهیختگان دزفول 1 دزفول خوزستان
57 هومن پژوهشسرا 1 زرين شهر اصفهان
58 هیرو پژوهش سرای فرهیختگان دزفول 1 دزفول خوزستان
59 یو من گاسون کانون فرهنگی و آموزش 1 اهواز خوزستان
60 یوز ایران انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان