مسیریاب دانش آموزی


لیگ ربات های مسیریاب یا تعقیب خط یکی از پرطرفدارترین لیگ های مسابقات رباتیک در جهان و ایران می باشد. در این لیگ دانش آموزان به طراحی و ساخت ربات هایی می پردازند که به صورت هوشمند به دنیال مسیری که با رنگ مشکی مشخص شده است می رود.


محدودیت سنی
1379/6/31
محدودیت اعضا
4
هزینه هر تیم
ريال700,000
هزینه هر عضو
ريال300,000

نتایج

لیگ امداد

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
شاهین

زمین امداد

1397/06/15 12:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
امیر حسین زارع

زمین امداد

1397/06/15 12:10 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
جام اتش

زمین امداد

1397/06/15 12:20 ب.ظ

0 0 100 23/78 0 0 0
ارتین

زمین امداد

1397/06/15 12:30 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
سلطان مسیر

زمین امداد

1397/06/15 12:40 ب.ظ

100 22/34 100 18/29 100 19 0
ashkan.m

زمین امداد

1397/06/15 12:50 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
کمک رسان

زمین امداد

1397/06/15 01:00 ب.ظ

100 30/09 100 21/4 0 0 0
مرحله نهایی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
ماندگار

زمین اصلی

1397/06/15 10:00 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
rabtor

زمین اصلی

1397/06/15 10:10 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
+Micro Power

زمین اصلی

1397/06/15 10:20 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 5
Micro Power

زمین اصلی

1397/06/15 10:30 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 4
تندرو

زمین اصلی

1397/06/15 10:40 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
RAD WAY

زمین اصلی

1397/06/15 10:50 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
P.G.L.F.R

زمین اصلی

1397/06/15 11:00 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
red line

زمین اصلی

1397/06/15 11:10 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
آوریل

زمین اصلی

1397/06/15 11:20 ق.ظ

10 5 10 5 10 5/5 0
Elite007

زمین اصلی

1397/06/15 11:30 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 5
Espad

زمین اصلی

1397/06/15 11:40 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
ESPAD2

زمین اصلی

1397/06/15 11:50 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 5
ره یاب الکترون

زمین اصلی

1397/06/15 12:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 5
Empire

زمین اصلی

1397/06/15 12:10 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 3
CSW_1

زمین اصلی

1397/06/15 12:20 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 3
توربو tourbo

زمین اصلی

1397/06/15 12:30 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 5
تیز بین

زمین اصلی

1397/06/15 12:40 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 5
تویسرو

زمین اصلی

1397/06/15 12:50 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 5
اریانی

زمین اصلی

1397/06/15 01:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 3
خیام پویا

زمین اصلی

1397/06/15 01:10 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 5
آرمان روبو

زمین اصلی

1397/06/15 01:20 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 3
CSW_3

زمین اصلی

1397/06/15 01:30 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 4
CSW_2

زمین اصلی

1397/06/15 01:40 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 2
مرحله مقدماتی

بازی ها


تیم امتیاز رکورد اول زمان رکورد اول امتیاز رکورد دوم زمان رکورد دوم امتیاز رکورد سوم زمان رکورد سوم مصاحبه فنی
Micro Power

زمین اصلی

1397/06/14 11:00 ق.ظ

0 0 0 0 0 0 0
RAD WAY

زمین اصلی

1397/06/14 11:15 ق.ظ

20 31 0 0 0 0 0
اریانی

زمین اصلی

1397/06/14 11:30 ق.ظ

20 38 100 36/38 0 0 0
آوریل

زمین اصلی

1397/06/14 11:45 ق.ظ

30 15 30 15 10 6 0
توربو tourbo

زمین اصلی

1397/06/14 12:00 ب.ظ

100 36/75 50 27 100 31/65 0
جام اتش

زمین اصلی

1397/06/14 12:15 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
جام اتش

زمین اصلی

1397/06/14 12:15 ب.ظ

100 15/28 0 0 0 0 0
Empire

زمین اصلی

1397/06/14 12:30 ب.ظ

100 23/95 30 11 100 21/24 0
شاهین

زمین اصلی

1397/06/14 12:40 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
Espad

زمین اصلی

1397/06/14 12:45 ب.ظ

100 13/59 0 0 20 7 0
Espad

زمین اصلی

1397/06/14 12:45 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
CSW_1

زمین اصلی

1397/06/14 02:00 ب.ظ

100 30/09 100 22/9 100 23/16 0
+Micro Power

زمین اصلی

1397/06/14 02:10 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
تندرو

زمین اصلی

1397/06/14 02:20 ب.ظ

10 7/6 10 16/76 10 7/22 0
خیام پویا

زمین اصلی

1397/06/14 02:30 ب.ظ

30 30 100 36/81 20 20/78 0
خیام پویا

زمین اصلی

1397/06/14 02:30 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
ماندگار

زمین اصلی

1397/06/14 02:50 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
تیز بین

زمین اصلی

1397/06/14 03:00 ب.ظ

100 34/31 100 33/52 20 20 0
آرمان روبو

زمین اصلی

1397/06/14 03:10 ب.ظ

100 39/12 100 41 100 24 0
red line

زمین اصلی

1397/06/14 03:20 ب.ظ

50 23/22 30 16 20 10 0
تویسرو

زمین اصلی

1397/06/14 03:30 ب.ظ

10 8 100 35/31 100 36/6 0
امیر حسین زارع

زمین اصلی

1397/06/14 03:40 ب.ظ

100 15/83 0 0 0 0 0
CSW_2

زمین اصلی

1397/06/14 03:50 ب.ظ

30 22 100 57 30 21/9 0
CSW_3

زمین اصلی

1397/06/14 04:00 ب.ظ

20 20 20 20 100 41/95 0
ashkan.m

زمین اصلی

1397/06/14 04:10 ب.ظ

100 13/11 0 0 0 0 0
ESPAD2

زمین اصلی

1397/06/14 04:20 ب.ظ

100 15 100 16/5 100 14/89 0
Elite007

زمین اصلی

1397/06/14 04:30 ب.ظ

30 13 30 19 30 13 0
P.G.L.F.R

زمین اصلی

1397/06/14 04:40 ب.ظ

20 16/69 30 29 30 26 0
ره یاب الکترون

زمین اصلی

1397/06/14 04:50 ب.ظ

100 18/95 30 12 100 19/84 0
کمک رسان

زمین اصلی

1397/06/14 05:00 ب.ظ

100 11/45 0 0 0 0 0
کمک رسان

زمین اصلی

1397/06/14 05:00 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
ارتین

زمین اصلی

1397/06/14 05:10 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0
rabtor

زمین اصلی

1397/06/14 05:20 ب.ظ

0 0 0 0 0 0 0

قوانین


عنوان توضیحات تاریخ بروزرسانی
قوانین نهایی لیگ مسیریاب بخش دانش آموزی 1397/6/1

تیم های پذیرفته شده


ردیف نام وابستگی تعداد اعضا شهر استان
1 +Micro Power آزاد 2 اصفهان اصفهان
2 ashkan.m اموزشگاه رها 1 شيراز فارس
3 CSW_1 شرکت رباتیک کاکتوس 4 آمل مازندران
4 CSW_2 شرکت رباتیک کاکتوس 4 آمل مازندران
5 CSW_3 شرکت رباتیک کاکتوس 4 آمل مازندران
6 Elite007 پژوهش سرای دانش آموزی صائب 2 اصفهان اصفهان
7 Empire دبیرستان دوره اول رضا واثقی 1 اصفهان اصفهان
8 Espad پژوهشسرای شهید شهریاری 3 اصفهان اصفهان
9 ESPAD2 پژوهشسرای شهید شهریاری 2 اصفهان اصفهان
10 Micro Power آزاد 2 اصفهان اصفهان
11 P.G.L.F.R آزاد 2 بوشهر بوشهر
12 rabtor انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
13 RAD WAY سرير علامه 1 شيراز فارس
14 red line نمایندگی بارمان_مازندران 1 آمل مازندران
15 ارتین apple 1 شيراز فارس
16 اریانی ازاد 3 رشت گيلان
17 امیر حسین زارع چیستا 1 شيراز فارس
18 آرمان روبو انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
19 آوریل آزاد 1 اصفهان اصفهان
20 تندرو بارمان 1 اصفهان اصفهان
21 توربو tourbo انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 1 تويسركان همدان
22 تویسرو انجمن بازی های فکری شهرستان تویسرکان 2 تويسركان همدان
23 تیز بین پژوهش سرای صایب 1 اصفهان اصفهان
24 جام اتش مدرسه ابوالفضل شعبه 3 1 اصفهان اصفهان
25 خیام پویا معلم رباتیک 1 اصفهان اصفهان
26 ره یاب الکترون آموزشگاه رباتیک الکترون 2 زرين شهر اصفهان
27 سلطان مسیر دایی 1 اصفهان اصفهان
28 شاهین چیستا 1 شيراز فارس
29 کمک رسان آزاد 1 اصفهان اصفهان
30 ماندگار اموزش گاه رها 1 شيراز فارس