بار گذاری قوانین نهایی

قوانین نهایی لیگ های جنگجو سنگین وزن و مسیر یاب آزاد بار گذاری شد. می‌توانید با مراجعه به صفحه هر لیگ از قوانین این لیگ ها مطلع شوید.